Dušan Bostl, Radek Petrášek, Ing. Václav Stoklasa


zeměměřické práce

Reference:

Uvedené reference jsme získali u společnosti GEODETICKÁ KANCELÁŘ, v.o.s.

Pozemkové úpravy

Rozsáhlé práce při zaměřování a vytyčování pozemkových úprav jsou těžkou zkouškou nejen znalostí pracovníků, ale i používané techniky a dostupných rezerv celé firmy. Tuto zkoušku jsme již několikrát zdárně podstoupili a výsledkem jsou již hotové DKM (digitální katastrální mapy), například katastrálních území Potín, Konstantinovy Lázně, Břetislav, Maršovy Chody, Týnec a další.

Geometrické plány

Mezi naše nejrozsáhlejší dokončené zakázky na geometrické plány patří vedle jiných vyhotovení GP na část dálnice D5. Za zmínku ovšem stojí stovky zhotovovaných GP ročně, na které se vážou další geodetické činnosti.

Velké stavby

GEODETICKÁ KANCELÁŘ, v.o.s prováděla komlexní geometrické práce na stavbách nákupních center, řadě bytových domů (např. Mariánské Lázně - Úšovice), výrobních a zpracovatelských závodech (např. KERMI, STORAENSO).

Na těchto stavbách jsme se během jejich realizace podíleli na pracích od vyhotovování podkladů pro projekt přes vytyčování staveb, zaměření skutečného provedení stavby až po vyhotovení geometrických plánů.

Každodenní rutina

Se stejnou pečlivostí jako k velkým stavbám přistupujeme i k malým zakázkám, striktně dodržujeme jak obecné, tak firemní předpisy a zodpovědným a vstřícným přístupem vyřizujeme požadavky svých zákazníků. Za každým výsledkem naší činnosti jsou hodiny práce na špičkovém vybavení, dohledávání podkladů v historii a samozřejmě výpočty, které ke geodetické činnosti neodmyslitelně patří.

Personální obsazení a rezervy zaručují plnění závazků i v případě času dovolených, chřipkových epidemií nebo technických závad. Osobním přístupem ke každému zákazníkovi se nám denně daří řešit i značně spletité a nestandardní situace. Toto vše zaručuje precizní výsledky a Vaši spokojenost.www.geodeti.cz ©2023