Dušan Bostl, Radek Petrášek, Ing. Václav Stoklasa


zeměměřické práce

Mapový informační systém - MISYS:

Geografický informační systém MISYS firmy GEPRO spol. s r.o. pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území. Systém obsahuje především informace o majetkoprávních vztazích, dále o skutečném stavu a rozvoji území a nejrůznější účelové aplikace. Systém MISYS lze využít při správě území a obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, zeleň apod.), správě technického vybavení (komunikace, inženýrské sítě), územním plánování, stavebním řízení, investičních akcích, pozemkových úpravách, řešení problémů ochrany životního prostředí atd.

Majetkoprávní vztahy - katastr nemovitostí

Systém poskytuje výpisy a grafické výstupy z katastru nemovitostí: listy vlastnictví, informace o parcele, účelové seznamy atd. Mimo jednoduché vyhledávání v databázi katastru nemovitostí umožňuje i snadné a rychlé vyhledávání parcel a budov v katastrální mapě. Pro pokročilejší uživatele je systém vybaven i možností tvorby specializovaných dotazů, jejich kombinací a různých grafických znázornění.

Skutečný stav území

Součástí systému mohou být i všechny dostupné grafické i popisné informace o území, jako je technická mapa (obsahující polohopis, nadzemní i podzemní inženýrské sítě, výškopis a zeleň), letecká ortofotomapa, základní báze geografických dat (ZABAGED), orientační plán města, územní identifikace (ulice, čísla orientační a popisná), digitální model terénu atd.

Rozvoj území

Další důležitou součástí systému jsou i podklady potřebné pro rozvoj regionů, měst a obcí jako jsou urbanistické studie a územní plány. Tyto podklady, především v kombinaci s katastrální mapou a ortofotomapou, slouží k územnímu plánování rozvoje regionů, měst a obcí.

Připojení dalších aplikací

Nad systémem MISYS je v současnosti vybudováno kolem 20 pasportů, např. pasport komunikací, územních rozhodnutí, památek, veřejného osvětlení, reklam, důlních děl, střežených objektů aj. Je v něm možné řešit i povodňovou problematiku.

Spolupráce s jinými systémy

Z hlediska spolupráce s jinými systémy je MISYS plně otevřeným produktem. Doposud byla realizována propojení na následující systémy: MUNIS firmy TRIADA, RADNICE firmy VERA, Stavební úřad firmy VITA, Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM, systémy firem CYBEX a REKONIX aj., připravované jsou vazby na systémy PVT, GORDIC a ALIS. Do aplikace byly integrovány i databáze územně identifikačních registrů (ÚIR - ADR), je možné připojit i libovolnou jinou databázi pomocí ODBC.

Programové vybavení a hardwarové požadavky

Systém MISYS je dodáván jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi. Pro aktivní uživatele je k dispozici verze s možností editace dat, pro pasivní uživatele je prohlížecí verze. V prostředí intranet/Internet je k dispozici jednodušší verze nazvaná MISYS - WEB. Uživateli umožňuje pracovat na svém lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče s daty umístěnými na vzdáleném serveru. Na větších úřadech je vhodná kombinace těchto systémů, které pracují nad stejnými daty. Systém je otevřený, všechny výše uvedené produkty umožňují přímou práci s většinou používaných formátů grafických dat jak rastrových, tak vektorových. Jsou to např. formáty VYK, DGN, DWG, SHP, VTX, VKM u vektorových dat a všechny běžné formáty rastrů jako např. BMP, RAS, GIF, JPG, CIT, TIF a další. Systém pracuje s novým výměnným formátem dat katastru nemovitostí. Systém není příliš náročný na hardwarové vybavení. Pro běžnou instalaci MISYS postačí i počítač s procesorem Pentium II a minimálně 64 MB paměti, na němž je nainstalován systém WINDOWS 95, 98, NT, 2000, XP. MISYS - WEB vyžaduje běžný server (Pentium IV, 256 MB RAM) se systémem WINDOWS NT nebo 2000.

Reference

* Městské a obecní úřady - z větších měst např. Kladno, Opava, Karlovy Vary, Klatovy, Tachov, aj. * z obcí s přenesenou působností např. Černošice, Brandýs n. L., Vodňany, Aš, Ostrov, Bílina, Milevsko, Uničov, Konice, Luhačovice, Hlučín aj.. * Úřady městských částí hl. m. Prahy - 54 z celkového počtu 57 městských částí * Dále organizace státní správy, ministerstva, správci technického vybavení a další

Získaná ocenění

Geografický informační systém MISYS získal významná ocenění v soutěži o nejlepší geoaplikaci roku, a to 1. a 2. místo v soutěži GEOAPLIKACE ROKU 2000 se systémy MISYS - Kladno a MISYS - Pražský region, 1. místo v soutěži GEOAPLIKACE ROKU 2001 projektů s celostátní působností a 3. místo v soutěži GEOAPLIKACE ROKU 2002 na téma povodně. Programovému vybavení GIS MISYS byl udělen atest na shodu se standardy ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému.

Prodáváme tento systém a zajišťujeme potřebný servis včetně instalace, přípravy a aktulizace dat. V současné době spravujeme systém na Pozemkovém úřadě v Tachově, na Městském úřadě v Plané, Boru, Stříbře, Tachově a na Obecních úřadech Benešovice, Bezdružice, Brod nad Tichou, Cebiv, Černošín, Erpužice, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Kostelec, Kšice, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Sytno, Třemešné, Vranov, Zadní Chodov, Záchlumí.
Staráme se o systém MISYS také například v organizaci Kolowratovy lesy a dalších soukromých firmách, které potřebují mít přehled o svém nemovitém majetku.
Cenovou nabídku dle Vašich požadavků na zavedení mapového informační ho systému MISYS, naplnění systému daty, instalaci, zaškolení a aktualizaci Vám na požádání vyhotovíme zdarma.www.geodeti.cz ©2023