Dušan Bostl, Radek Petrášek, Ing. Václav Stoklasa


zeměměřické práce

Nabízíme Vám následující služby:

Komplexní služby:

Nabízíme Vám kompletní servis při vyřizování Vašich zájmů v oblasti geodezie, kartografie, katastru nemovitostí a dalších.

Při plánované výstavbě Vám vyhotovíme podklady pro projekt (např. polohopis a výškopis stavebního pozemku, výhledové poměry přilehlé komunikace atd.), vytyčíme stavbu, pomůžeme pomocným měřením během výstavby, zaměříme skutečné provedení stavby včetně inženýrských sítí a vyhotovíme geometrické plány potřebné pro kolaudaci projektu.

Samozřejmostí jsou konzultace před zahájením i během prací, ve kterých svými zkušenostmi šetříme Vaše finance.

Stručný přehled nabízených služeb:

 • Vytyčování hranic pozemků
 • Vyhotovování geometrických plánů
 • Vyhotovování dokumentace pro získání Akceptačního protokolu Digitální technické mapy Plzeňského kraje
 • Geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • Prodej, instalace a aktualizace mapového informačního systému MISYS
 • Příprava a údržba dat pro mapové informační technologie
 • Vyhotovování mapových podkladů pro projektové práce
 • Vyhotovování příčných i podélných řezů
 • Výpočet a vizualizace objemů (kubatur)
 • Vytyčování staveb
 • Geodetické práce během výstavby
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Zaměřování liniových staveb (vodovody, elektrická vedení, aj.) s výjimkou plynovodů a elektrických vedení u kterých je vyžadováno zpracování podle interní směrnice plynáren nebo ČEZ
 • Technické mapy měst a závodů

www.geodeti.cz ©2023