Dušan Bostl, Radek Petrášek, Ing. Václav Stoklasa


GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Nabízíme Vám následující služby:

Komplexní služby:

Nabízíme Vám kompletní servis při vyřizování Vašich zájmů v oblasti geodezie, kartografie, katastru nemovitostí a dalších za nižší ceny než konkurence, protože zbytečně neplýtváme investicemi do reklam.

Příkladem může být nákup pozemku, kdy zajistíme vše od rozdělení pozemků v katastru nemovitostí, přes zaměření pozemku, ocenění a sepsání smlouvy až po vložení smlouvy na příslušném katastrálním pracovišti.

Podobně při výstavbě Vám vyhotovíme podklady pro projekt (např. polohopis a výškopis stavebního pozemku, výhledové poměry přilehlé komunikace atd.), vytyčíme stavbu, pomůžeme pomocným měřením během výstavby, zaměříme skutečné provedení stavby včetně inženýrských sítí a vyhotovíme geometrické plány potřebné pro kolaudaci projektu.

Samozřejmostí jsou konzultace před zahájením i během prací, ve kterých svými zkušenostmi šetříme Vaše finance.

Stručný přehled nabízených služeb:

 • Vytyčování hranic pozemků
 • Vyhotovování geometrických plánů
 • Geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • Geodetické práce v bodových polích
 • Signalizace a její zaměření pro potřeby letecké fotogrammetrie
 • Vyhotovení podkladů pro zápis historického majetku a přídělů obcí
 • Prodej, instalace a aktualizace mapového informačního systému MISYS
 • Prodej, tvorba a následný servis pasportů
 • Příprava a údržba dat pro mapové informační technologie
 • Vyhotovování mapových podkladů pro projektové práce
 • Vyhotovování příčných i podélných řezů
 • Výpočet a vizualizace objemů (kubatur)
 • Geodetické práce během výstavby
 • Vytyčování staveb
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Zaměřování liniových staveb (plynovody, vodovody, elektrická vedení, aj.)
 • Zaměřování jeřábových drah
 • Technické mapy měst a závodů
 • Vyhotovování stavební dokumentace stávajících objektů
 • Vektorizace map a jiných grafických podkladů
 • Skenování grafických předloh do formátu A4
 • Konverze formátů DXF, DWG, DGN, VYK
 • Konverze rastrů (CIT, BMP, JPG, RAS, PCX) včetně ořezání a transformace

www.geodeti.cz ©2017